Agro forum - forum rolnicze, sadownicze, ogrodnicze - :: Prognoza cen owocół w 2013 r. (opracowana przez MRiRW)

FAQ  Szukaj  Użytkownicy  Grupy  Statystyki  Rejestracja  Zaloguj  Album

Agro forum - forum rolnicze, sadownicze, ogrodnicze - Strona Główna » Ogrodnictwo » Sadownictwo » Prognoza cen owocół w 2013 r. (opracowana przez MRiRW)

Prognoza cen owocół w 2013 r. (opracowana przez MRiRW)
Autor Wiadomość

DuzyGrzegorz 
bywalec


Pomógł: 2 razy
Dołączył: 14 Cze 2013
Posty: 55
Poziom: 6

HP: 0/104
 0%
MP: 49/49
 100%
EXP: 4/14
 28%
Wysłany: 2013-07-02, 21:49   Prognoza cen owocół w 2013 r. (opracowana przez MRiRW)

Prognoza cen MRiRW owoców w 2013 r..
"Produkcja i ceny skupu owoców w sezonie 2012/13
W 2012 r. zbiory owoców w Polsce były o 12,6% wyższe niż w roku poprzednim i wyniosły 3,84 mln ton. Najbardziej, o 15,4% do rekordowego poziomu 2,88 mln ton wzrosła produkcja jabłek. Produkcja malin wzrosła o 7,7% do rekordowego poziomu 127 tys. ton. Obniżyły się jedynie zbiory truskawek do poziomu 150 tys. ton.
Produkcja przetworów owocowych w Polsce wzrosła, w porównaniu z sezonem 2011/12 o ok. 9% do 940 tys. ton. Decydujący był wzrost produkcji zagęszczonego soku jabłkowego, do blisko 300 tys. ton. Produkcja owoców mrożonych zwiększyła się o 3% do 345 tys. ton.
W sezonie 2012/2013 w porównaniu z poprzednim sezonem wzrosły ceny skupu wiśni i truskawek. Obniżyły się natomiast ceny skupu śliwek, jabłek, porzeczek czarnych i czerwonych.
Ceny jabłek obniżyły się o 8% do 1,20 zł/kg, a jabłek przemysłowych o 38% do 0,40 zł/kg. Ceny truskawek deserowych produkowanych w gruncie bez osłon wzrosły o 63% do 6,50 zł/kg. Ceny skupu truskawek przeznaczonych do mrożenia i tłoczenia zwiększyły się o 15%, do odpowiednio 4,60 i 3,70 zł/kg (wyższe były tylko ceny skupu truskawek do przetwórstwa w sezonie 2003/2004). Za wiśnie do mrożenia i tłoczenia płacono rekordowe ceny w wysokości odpowiednio 3,80 i 2,90 zł/kg. Ceny malin kierowanych do przetwórstwa wzrosły o 17% do 2,70 zł/kg. Obniżyły się o ponad 50% do 1,75 zł/kg ceny skupu porzeczek czarnych kierowanych do przetwórstwa.
Wyższy, niż w sezonie 2011/12 był eksport niemal wszystkich owoców i ich przetworów, najbardziej zwiększył się eksport jabłek i zagęszczonego soku jabłkowego. Zmniejszyły się rozmiary eksportu malin i śliwek oraz przetworów z truskawek. Ceny eksportowe większości owoców i ich przetworów były wyższe niż w sezonie 2011/12. Najbardziej, w wyniku wzrostu popytu na rynku światowym (głównie w USA) zwiększyły się ceny wiśni i ich przetworów. Obniżyły się ceny jabłek i zagęszczonego soku jabłkowego oraz porzeczek czarnych i ich przetworów.
Prognoza zbiorów i cen owoców w 2013 r.
Według informacji sygnalnej GUS z 29 maja 2013 r. „Wiosenna ocena stanu upraw rolnych
i ogrodniczych w 2013 r.” przezimowanie roślin sadowniczych w okresie zimy 2012/2013 było na ogół dobre. W skali całego kraju nie zaobserwowano znaczących strat mrozowych w sadach. Przedłużająca się zima spowodowała znaczne opóźnienie wegetacji drzew i krzewów owocowych, jednak kwitnienie roślin sadowniczych przebiegało na ogół w sprzyjających warunkach.
W bieżącym roku nie zanotowano wiosennych przymrozków. Mimo zdecydowanie mniejszej ilości pszczół, warunki do zapylania były wyjątkowo korzystne i zawiązywanie owoców na ogół dobre. Obficie kwitły czereśnie, wiśnie i grusze, znacznie słabiej śliwy. Kwitnienie jabłoni było uzależnione od odmiany.
Niepokoić może ostatni raport IUNG-PIB w Puławach w ramach monitoringu suszy rolniczej, według którego w wielu rejonach Polski, po bardzo obfitych opadach atmosferycznych, powstało duże zagrożenie spowodowane znacznym nagromadzeniem się wody na polach. W wielu rejonach Polski występuje znaczny nadmiar wody, który jest bardzo niebezpieczny dla wzrostu i rozwoju roślin uprawnych.
Według prognoz IERiGŻ-PIB w 2013 r. zbiory owoców z drzew będą niższe, a z plantacji jagodowych wyższe niż w 2012 roku. Zbiory jabłek będą niższe. Wzrośnie natomiast produkcja wiśni, gruszek, czereśni, moreli i truskawek, a nie zmieni się znacząco pozostałych owoców. Produkcja śliwek prawdopodobnie utrzyma się na poziomie z roku ubiegłego. Wzrost produkcji wiśni będzie wynikał zarówno z dobrego zawiązania owoców, jak i dobrej pielęgnacji sadów
w następstwie wysokich cen tych owoców w ostatnich trzech latach.
W 2013 roku wzrosną zbiory owoców jagodowych, przede wszystkim truskawek. Plantacje truskawek przezimowały bez uszkodzeń, a bardzo wysokie ceny tych owoców w ostatnich latach spowodowały przyrost powierzchni i wysoki poziom agrotechniki na plantacjach. Zbiory malin, porzeczek i aronii powinny się utrzymać na wysokim poziomie z 2012 r. Wyższe mogą być zbiory borówki wysokiej, na co wpływ mają duże nasadzenia krzewów tego gatunku w ostatnich latach.
Ceny jabłek, gruszek, śliwek i czereśni w 2013 r. powinny się utrzymać na poziomie cen z roku 2012 r. Obniżą się ceny truskawek i wiśni – zarówno deserowych, jak i kierowanych do przetwórstwa. Wyższe mogą być ceny skupu poprzeczek czarnych i aronii. Można się spodziewać też wzrostu cen jabłek przemysłowych.
Ceny owoców według ostatnich notowań w spółdzielniach ogrodniczych i zakładach przemysłowych
Ceny jabłek deserowych w miesiącach styczeń – marzec 2013 r. były niższe od cen notowanych
w trzech pierwszych miesiącach 2012 r. średnio o ok. 16%. Średnia cena z tego okresu wynosiła 1,23 zł/kg. W kwietniu br. cena jabłek była wyższa niż na początku roku, ale niższa o 9,3% od cen notowanych w kwietniu 2012 r. W maju br. ceny jabłek były wyższe o blisko 32% niż w kwietniu br. i o ponad 17,5% wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W ostatnim tygodniu czerwca br. średnia cena jabłek była wyższa niż w maju br. i o 14% niższa od cen notowanych
w ostatnim tygodniu czerwca 2012 r. Średnia cena jabłek deserowych z ostatnich 3 sezonów (2009/10 – 2011/12) wynosi 1,35 zł/kg.
Średnie ceny jabłek przemysłowych notowane w zakładach w sezonie 2012/13 były blisko dwukrotnie niższe w porównaniu do cen z dwóch poprzednich sezonów.
Pierwsze notowania cen truskawek spod osłon ze zbiorów 2013 r. pojawiły się w spółdzielniach ogrodniczych w 3 dekadzie maja 2013 r. Ceny tych owoców początkowo były wyższe od cen notowanych w analogicznym okresie 2012 r. Jednakże na początku czerwcu br. ceny truskawek spod osłon spadły do ok. 4 zł/kg i były niższe o ponad 24% od cen notowanych na początku czerwca 2012 r.
Ceny truskawek gruntowych zaczęto notować w bieżącym roku na początku czerwca, tj. o tydzień później niż w 2012 r. Ceny truskawek deserowych, na poziomie 3,90 zł/kg były niższe o blisko 26% od cen notowanych w czerwcu 2012 r. Średnie ceny truskawek kierowanych do przetwórstwa były w tym okresie niższe – w przypadku truskawek odszypułkowanych o ponad 38%, a truskawek z szypułką (przeznaczonych na soki) o blisko 50% od cen notowanych w czerwcu 2012 r.
Ceny czereśni w czerwcu 2013 r. były niższe o 7% od cen notowanych w czerwcu 2012 r. Również ceny agrestu kierowanego do przetwórstwa są w bieżącym roku nieco niższe niż w 2012 r.
Wsparcie dla grup i organizacji producentów owoców i warzyw
Od chwili akcesji Polski do Unii Europejskiej sektor owoców i warzyw został objęty Wspólną Organizacją Rynków Rolnych (WORR), określoną stosownymi aktami prawnymi UE. Uregulowania w tym zakresie polegają na wspieraniu działań mających na celu koncentrację podaży po stronie producentów, a w konsekwencji wzmacnianiu ich pozycji rynkowej. Funkcjonujące rozwiązania mają także zapobiegać występowaniu sytuacji kryzysowych. Wspólną Organizacja Rynków Rolnych nie przewiduje innych instrumentów oddziaływania na sytuację na rynku.
Aktualnie w Polsce funkcjonuje 217 grup i 100 organizacji producentów owoców i warzyw,
w których zrzeszonych jest 6866 członków. Wartość wprowadzanych przez grupy i organizacje do obrotu produktów stanowi blisko 20% krajowej produkcji ogrodniczej. Średni stopień zorganizowania rynku ogrodniczego w krajach UE, tylko poprzez organizacje producentów, wynosi ok. 35%.
Wstępnie uznanym grupom producentów w Polsce wypłacono łącznie od 2005 roku blisko 4,7 mld zł pomocy ze środków UE i krajowych (głównie na pomoc inwestycyjną). Uznanym organizacjom producentów wypłacono łącznie od 2005 roku kwotę ponad 10,7 mln zł.
Oddzielna płatność do owoców miękkich
Od 2008 r. w ramach systemów wsparcia bezpośredniego stosowana jest płatność do owoców miękkich. Celem tej płatności jest poprawa dochodowości gospodarstw rolnych produkujących owoce kierowane do przetwórstwa.
W latach 2008-2011 wsparcie w tym sektorze było realizowane w postaci przejściowej płatności do owoców miękkich, która przysługiwała do zadeklarowanej w danym roku powierzchni uprawy truskawek lub malin dostarczanych w celu przetworzenia. Natomiast od 2012 r. stosowana jest oddzielna płatność do owoców miękkich, która związana jest z powierzchnią uprawy owoców
z okresu referencyjnego. Stosownie do art. 24aa ust. 1 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, oddzielna płatność do owoców miękkich przysługuje rolnikowi, jeżeli:
- spełnia on warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej w danym roku i złożył wniosek o jej przyznanie;
- przyznano mu za 2008 r. przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich.
Oddzielna płatność do owoców miękkich przysługuje do powierzchni uprawy owoców miękkich, do której przyznano przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich za 2008 r. (rokiem referencyjnym jest zatem rok 2008).
Za 2012 r. wsparcie w sektorze owoców miękkich otrzymało prawie 30 tys. rolników. Stawka tej płatności za 2012 r. wynosi 2670,66 PLN/ha.
Oddzielna płatność do owoców miękkich będzie realizowana do końca obecnej perspektywy finansowej, przy czym od 2013 r. nie ma możliwości stosowania pomocy krajowej uzupełniającej oddzielną płatność do owoców miękkich. Oznacza to, że od 2013 r. płatność ta realizowana będzie wyłącznie z środków pochodzących z budżetu unijnego. Maksymalny pułap tego wsparcia dla Polski wynosi 11,04 mln euro. Ponadto, projekt rozporządzenia przejściowego na 2014 r. przewiduje stosowanie tej płatności na dotychczasowych zasadach również w 2014 r. "

Nie komentuję ... Pozdrawiam!
   
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

 
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - forum anime - Mapa Forum

antyspam Truskawki - Sadzonki truskawek
Polecamy
reklama

reklama

Facebook

reklama google